Brigády v anglicky hovoriacich krajinách

Brigády v anglicky hovoriacich krajinách

Brigády v anglicky hovoriacich krajinách sú stále výhodnou cestou ako sa naučiť, zdokonaliť alebo zlepšiť si angličtinu. Takúto možnosť ponúkajú hlavne krajiny ako Anglicko, Írsko, USA a Kanada. Možnosť privyrobenia na...

Read More
Kurzy anglického jazyka

Kurzy anglického jazyka

Nie nadarmo sa vraví, že koľko rečí vieš, toľko krát si človekom. V dnešnej dobe je ovládanie cudzieho jazyka dôležitou súčasťou našich životov. Ľudia sa učia cudzie jazyky z rôznych dôvodov, medzi najčastejšie...

Read More
Nie všetko, čo je lacné, je aj kvalitné

Nie všetko, čo je lacné, je aj kvalitné

Je úplne samozrejmé, že potenciálni dodávatelia ospevujú kvalitu svojich produktov alebo služieb. Viete si predstaviť nejakého podnikateľa, ktorý by prišiel so sloganom – naše produkty sú síce priemerné až...

Read More
Počítačové kurzy grafiky

Počítačové kurzy grafiky

Počítačové kurzy grafiky – školenia práce s grafikou profesionálmi, ktorí Vám sprostredkujú praktické informácie získané dlhoročným pôsobením v grafických štúdiách, reklamných agentúrach a DTP...

Read More
EÚ predstavila rýchlejší strojový preklad s približujúcim sa prepúšťaním

EÚ predstavila rýchlejší strojový preklad s približujúcim sa prepúšťaním

Bratislava, 25. februára (Reuters) – Nový strojový prekladač, ktorý sa dokáže rýchlejšie prehrýzť cez špecifickú slovnú zásobu bruselských technokratov v 23 európskych jazykoch, spustí Európska komisia v júli v snahe...

Read More
Hodnota jazykov

Hodnota jazykov

Znalosť jazykov je v dnešnej dobe už nevyhnutnosťou. Ak máte záujem o prácu, vašu hodnotu udáva, koľko cudzích rečí ovládate. Samozrejme, záleží od konkrétnej spoločnosti. Veľké firmy si môžu dovoliť platiť...

Read More

Osobnostné rozdieli pri učení sa jazykov

On May 28, 2012    By admin    in Učenie jazykov    0 Comments
Osobnostné rozdieli pri učení sa jazykov Termín “individuálnosť v učení sa cudzích jazykov” označuje oblasť záujmu a výskumu mnohých odborníkov v oblasti lingvistiky, ktoré sa snažia zodpovedať na prvý pohľad pomerne jednoduchú otázku: “Prečo sa niektorí ľudia učia jazyky dokázateľne a všeobecne ľahšie ako iní?” Vo všeobecnosti platí, že jazyky sa lepšie učia deti, ktoré sú prispôsobivé a tvárne. No aj medzi jednotlivými dospelými, ktorí sa snažia osvojiť si cudzí jazyk, vznikajú veľké rozdiely...

Metódy výučby jazykov

On April 28, 2012    By admin    in Učenie jazykov    0 Comments
Metódy výučby jazykov S výukou jazykov sa najčastejšie stretávame v rámci predmetov vo všeobecných školách rôznych úrovní, či na špecializovaných jazykových školách. Existuje mnoho metód výuky cudzích jazykov. Zatiaľ čo niektoré sú experimentálne (ba až nezmyselné), iné sú všeobecne uznávané a široko používané. Existujú však tri základné všeobecne uznávané pohľady na jazyky, z ktorých často vychádzajú metódy ich výuky. Prvým je štrukturálny pohľad na jazyk, ktorý kladie dôraz...

Jazykové pobyty

On March 28, 2012    By admin    in Učenie jazykov    0 Comments
Jazykové pobyty Čoraz viac ľudí spája svoje pobyty a dovolenky so štúdiom jazyka, keďže sa v tomto prípade otvára možnosť učiť sa cudzí jazyk v krajine, kde sa tento jazyk používa ako materinský. Študent tiež môže spoznať kultúru krajiny, ktorej jazyk sa učí a samozrejme prichádza do každodenného kontaktu s rodenými používateľmi daného jazyka. Takéto pobyty často spájajú bežné formálne jazykové hodiny s kultúrnymi exkurziami, voľnočasovými aktivitami a spoznávaním krajiny ako takej,...

Internetové učenie jazykov

On February 28, 2012    By admin    in Učenie jazykov    0 Comments
 Internetové učenie jazykov S rastúcimi možnosťami internetu prišla aj možnosť preniesť na túto celosvetovú sieť výuku jazykov. Internet je médium so širokými možnosťami komunikácie, a tak existuje aj množstvo spôsobov, ako prostredníctvom neho učiť, respektíve učiť sa cudzie jazyky. Internet sa tiež často využíva ako doplnok a rozšírenie možností klasickej výučby angličtiny. Pekným príkladom výučby jazyka na internete sú napríklad stránky na takzvanú “jazykovú výmenu.” Povedzme napríklad,...

Jazykové školy

On January 28, 2012    By admin    in Učenie jazykov    0 Comments
Jazykové školy Jazyková škola je špecifický druh inštitúcie, ktorej poslaním je učiť jednotlivcov cudzie jazyky. Hodiny v jazykových školách sú prirodzene bežne vedené v cudzom jazyku. Jazykové kurzy v jazykových školách typicky dopĺňajú a rozširujú bežné štúdium jazykov vo všeobecných školách či stavajú a zlepšujú už existujúcu znalosť jazyka. Študenti jazykových škôl sa líšia skutočne v širokom rozsahu. K bežnému rozdeleniu podľa veku, ktoré poznáme zo všeobecných škôl,...

Čo je to jazyková úzkosť?

On December 28, 2011    By admin    in Učenie jazykov    0 Comments
Čo je to jazyková úzkosť? Jazyková úzkosť je termín, ktorý označuje nepohodlnosť, obavu, nervozitu či strach, ktorým prechádza človek, ktorý sa učí alebo používa iný jazyk ako jeho materinský. Tieto pocity môžu sprevádzať akýkoľvek kontakt s cudzím jazykom, či už produktívny – písanie, rozprávanie, ale aj ten, pri ktorom cudzí jazyk len prijímame – čítanie, počúvanie. Jazyková úzkosť je niečo, čo psychológovia popisujú ako “špecifický druh úzkosti.” Niektoré osoby samozrejme...

Ovládať cudzí jazyk je obrovskou výhodou!

On November 28, 2011    By admin    in Anglictina    0 Comments
Ovládať cudzí jazyk je obrovskou výhodou! Už roky platí to, že ovládať svetové jazyky na komunikatívnej úrovni je obrovskou výhodou. Niektorí na to skrátka majú talent a cudzie slová sa na nich nalepia za veľmi krátku dobu, iní sa poctivo venujú štúdiu cudzích rečí. Ovládanie cudzej reči vám môže pomôcť nie len v každodennom živote a pri cestovaní, ale aj pri hľadaní práce. Mnoho zamestnávateľov uprednostňuje práve tých záujemcov o voľnú pozíciu, ktorí ovládajú minimálne jeden jazyk. Ak si nie ste istí...

Vplyv angličtiny na svet

On November 28, 2011    By admin    in Anglictina, Učenie jazykov    0 Comments
Vplyv angličtiny na svet Angličtina je jazykom, ktorý má obrovský dosah a vplyv. Nielen preto je vyučovaná celosvetovo, a to v rôznych podmienkach a obmenách. Napríklad v krajinách, kde sa anglicky hovorí, sa učí hneď dvomi rôznymi spôsobmi – pre tých, ktorý chcú pôsobiť v anglicky hovoriacej krajine a pre tých, ktorí o to záujem nemajú. Znalosť angličtiny je dnes takmer základným predpokladom pre veľké množstvo zamestnaní a činností, ktoré denne vykonávame. Aj napriek tomu, že sa vývoj v...

Ako sa angličtina rozširovala

On October 28, 2011    By admin    in Anglictina, Učenie jazykov    0 Comments
Ako sa angličtina rozširovala Angličtina je západným germánskym jazykom, ktorým sa pôvodne rozprávalo v Anglicku a dnes je najpoužívanejším jazykom na svete. Za materinský jazyk ho má hneď niekoľko krajín, napríklad Veľká Británia, Spojené štáty, Kanada, Austrália, Írsko a Nový Zéland. Angličtina je tretím najpoužívanejším materinským jazykom hneď po mandarínskej čínštine a španielčine. Angličtina je najčastejším druhým jazykom a je tiež oficiálnym jazykom Európskej únie, Commonwealthu,...

Angličtina ako svetový jazyk

On September 28, 2011    By admin    in Anglictina, Učenie jazykov    0 Comments
Angličtina ako svetový jazyk Keďže je angličtina široko používaná a ovládaná obrovským množstvom ľudí, je čoraz viac označovaná za “svetový jazyk,” a to aj napriek tomu, že existuje aj množstvo krajín, vrátane Slovenska, pre ktorý ide stále o jazyk cudzí. Niektorí lingvisti však tvrdia, že angličtina už nie je dedičstvom natívnych používateľov tohto jazyka, ale že absorbuje aspekty celosvetových rôznorodých kultúr. Angličtina je často študovaná ako cudzí jazyk v Európskej únii. Študuje ju až...