Jazykové pobyty

Čoraz viac ľudí spája svoje pobyty a dovolenky so štúdiom jazyka, keďže sa v tomto prípade otvára možnosť učiť sa cudzí jazyk v krajine, kde sa tento jazyk používa ako materinský. Študent tiež môže spoznať kultúru krajiny, ktorej jazyk sa učí a samozrejme prichádza do každodenného kontaktu s rodenými používateľmi daného jazyka. Takéto pobyty často spájajú bežné formálne jazykové hodiny s kultúrnymi exkurziami, voľnočasovými aktivitami a spoznávaním krajiny ako takej, napríklad jej precestovaním. Jazykové pobyty sú obľúbené hlavne v Európe a Ázii, a to najmä vďaka jednoduchosti dopravy a relatívnej blízkosti jednotlivých krajín, ktoré však často majú úplne odlišnú kultúru a, samozrejme, jazyk.

S neustále rastúcim medzinárodným obchodom je tiež viac ako potrebné udržiavať na úrovni aj jazykové možnosti jednotlivých manažérov. Firmy preto často organizujú hromadné jazykové kurzy a pobyty, kde si manažéri môžu upevniť svoje jazykové schopnosti a neskôr môžu byť do takejto krajiny aj úplne presunutý. Predchádzajúci jazykový pobyt v nej im poskytne aj výhodu znalosti miestneho prostredia a umožní im už dopredu získať potrebné kontakty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>