Brigády v anglicky hovoriacich krajinách

Brigády v anglicky hovoriacich krajinách

Brigády v anglicky hovoriacich krajinách sú stále výhodnou cestou ako sa naučiť, zdokonaliť alebo zlepšiť si angličtinu. Takúto možnosť ponúkajú hlavne krajiny ako Anglicko, Írsko, USA a Kanada. Možnosť privyrobenia na...

Read More
Kurzy anglického jazyka

Kurzy anglického jazyka

Nie nadarmo sa vraví, že koľko rečí vieš, toľko krát si človekom. V dnešnej dobe je ovládanie cudzieho jazyka dôležitou súčasťou našich životov. Ľudia sa učia cudzie jazyky z rôznych dôvodov, medzi najčastejšie...

Read More
Nie všetko, čo je lacné, je aj kvalitné

Nie všetko, čo je lacné, je aj kvalitné

Je úplne samozrejmé, že potenciálni dodávatelia ospevujú kvalitu svojich produktov alebo služieb. Viete si predstaviť nejakého podnikateľa, ktorý by prišiel so sloganom – naše produkty sú síce priemerné až...

Read More
Počítačové kurzy grafiky

Počítačové kurzy grafiky

Počítačové kurzy grafiky – školenia práce s grafikou profesionálmi, ktorí Vám sprostredkujú praktické informácie získané dlhoročným pôsobením v grafických štúdiách, reklamných agentúrach a DTP...

Read More
EÚ predstavila rýchlejší strojový preklad s približujúcim sa prepúšťaním

EÚ predstavila rýchlejší strojový preklad s približujúcim sa prepúšťaním

Bratislava, 25. februára (Reuters) – Nový strojový prekladač, ktorý sa dokáže rýchlejšie prehrýzť cez špecifickú slovnú zásobu bruselských technokratov v 23 európskych jazykoch, spustí Európska komisia v júli v snahe...

Read More
Hodnota jazykov

Hodnota jazykov

Znalosť jazykov je v dnešnej dobe už nevyhnutnosťou. Ak máte záujem o prácu, vašu hodnotu udáva, koľko cudzích rečí ovládate. Samozrejme, záleží od konkrétnej spoločnosti. Veľké firmy si môžu dovoliť platiť...

Read More

Kurzy anglického jazyka

On April 25, 2013    By admin    in Anglictina, Učenie jazykov    0 Comments
Kurzy anglického jazyka Nie nadarmo sa vraví, že koľko rečí vieš, toľko krát si človekom. V dnešnej dobe je ovládanie cudzieho jazyka dôležitou súčasťou našich životov. Ľudia sa učia cudzie jazyky z rôznych dôvodov, medzi najčastejšie patrí akademické vzdelanie a lepšia práca. Nájdu sa však aj takí, ktorých učenie baví, a cudzí jazyk študujú v rámci rekreácie. Jazykové kurzy patria k nenásilným spôsobom výučby cudzieho jazyka. Medzi najnavštevovanejšie kurzy patrí kurz angličtiny Class.sk....

Nie všetko, čo je lacné, je aj kvalitné

On April 04, 2013    By admin    in Učenie jazykov    0 Comments
Nie všetko, čo je lacné, je aj kvalitné Je úplne samozrejmé, že potenciálni dodávatelia ospevujú kvalitu svojich produktov alebo služieb. Viete si predstaviť nejakého podnikateľa, ktorý by prišiel so sloganom – naše produkty sú síce priemerné až podpriemerné, ale zato ponúkame najnižšiu cenu? Možno by ten moment prekvapenia bol taký silný, že by kupujúcich presvedčil, ale ako spotrebitelia radšej počúvame, že kupujeme dobré veci za ešte lepšiu cenu. Častokrát sa však o slabšej kvalite ani nedozvieme,...

Počítačové kurzy grafiky

On March 20, 2013    By admin    in Učenie jazykov    0 Comments
Počítačové kurzy grafiky Počítačové kurzy grafiky – školenia práce s grafikou profesionálmi, ktorí Vám sprostredkujú praktické informácie získané dlhoročným pôsobením v grafických štúdiách, reklamných agentúrach a DTP pracoviskách. Dozviete sa ako využívať programy Corel Draw, Adobe Photoshop či Adobe Indesign priamo v praxi, naučíte sa ich využívať v procese tvorby grafiky, pri úpravách a návrhoch grafiky pre web – tlač - video, úpravách fotografií či ich správe. Teoretické...

EÚ predstavila rýchlejší strojový preklad s približujúcim sa prepúšťaním

On March 20, 2013    By admin    in Učenie jazykov    0 Comments
EÚ predstavila rýchlejší strojový preklad s približujúcim sa prepúšťaním Bratislava, 25. februára (Reuters) – Nový strojový prekladač, ktorý sa dokáže rýchlejšie prehrýzť cez špecifickú slovnú zásobu bruselských technokratov v 23 európskych jazykoch, spustí Európska komisia v júli v snahe znižovať náklady. Interný systém s názvom MT@EC bude lepšie poznať žargón EÚ ako online strojové prekladače ako Google Translate a bude rýchlejší a efektívnejší ako súčasný systém Komisie, uviedli predstavitelia EÚ. Európska únia bude možno musieť...

Ako sa učíme cudzí jazyk

On June 28, 2012    By admin    in Učenie jazykov    0 Comments
Ako sa učíme cudzí jazyk Učenie sa cudzích jazykov je proces, v ktorom ľudia nadobúdajú schopnosť rozlišovať a rozumieť inému jazyku, ako je ich materinský, ako aj schopnosť používať slová a výrazy tohto jazyka na komunikáciu. Učenie sa cudzieho jazyka sa v mnohých aspektoch odlišuje od učenia sa materinského jazyka dieťaťom. Najviditeľnejším rozdielom je skutočnosť, že len veľmi málo dospelých ľudí sa naučí druhým jazykom rozprávať tak dobre, ako človek, ktorý má tento jazyk ako materinský. Vo...

Osobnostné rozdieli pri učení sa jazykov

On May 28, 2012    By admin    in Učenie jazykov    0 Comments
Osobnostné rozdieli pri učení sa jazykov Termín “individuálnosť v učení sa cudzích jazykov” označuje oblasť záujmu a výskumu mnohých odborníkov v oblasti lingvistiky, ktoré sa snažia zodpovedať na prvý pohľad pomerne jednoduchú otázku: “Prečo sa niektorí ľudia učia jazyky dokázateľne a všeobecne ľahšie ako iní?” Vo všeobecnosti platí, že jazyky sa lepšie učia deti, ktoré sú prispôsobivé a tvárne. No aj medzi jednotlivými dospelými, ktorí sa snažia osvojiť si cudzí jazyk, vznikajú veľké rozdiely...

Metódy výučby jazykov

On April 28, 2012    By admin    in Učenie jazykov    0 Comments
Metódy výučby jazykov S výukou jazykov sa najčastejšie stretávame v rámci predmetov vo všeobecných školách rôznych úrovní, či na špecializovaných jazykových školách. Existuje mnoho metód výuky cudzích jazykov. Zatiaľ čo niektoré sú experimentálne (ba až nezmyselné), iné sú všeobecne uznávané a široko používané. Existujú však tri základné všeobecne uznávané pohľady na jazyky, z ktorých často vychádzajú metódy ich výuky. Prvým je štrukturálny pohľad na jazyk, ktorý kladie dôraz...

Jazykové pobyty

On March 28, 2012    By admin    in Učenie jazykov    0 Comments
Jazykové pobyty Čoraz viac ľudí spája svoje pobyty a dovolenky so štúdiom jazyka, keďže sa v tomto prípade otvára možnosť učiť sa cudzí jazyk v krajine, kde sa tento jazyk používa ako materinský. Študent tiež môže spoznať kultúru krajiny, ktorej jazyk sa učí a samozrejme prichádza do každodenného kontaktu s rodenými používateľmi daného jazyka. Takéto pobyty často spájajú bežné formálne jazykové hodiny s kultúrnymi exkurziami, voľnočasovými aktivitami a spoznávaním krajiny ako takej,...

Internetové učenie jazykov

On February 28, 2012    By admin    in Učenie jazykov    0 Comments
 Internetové učenie jazykov S rastúcimi možnosťami internetu prišla aj možnosť preniesť na túto celosvetovú sieť výuku jazykov. Internet je médium so širokými možnosťami komunikácie, a tak existuje aj množstvo spôsobov, ako prostredníctvom neho učiť, respektíve učiť sa cudzie jazyky. Internet sa tiež často využíva ako doplnok a rozšírenie možností klasickej výučby angličtiny. Pekným príkladom výučby jazyka na internete sú napríklad stránky na takzvanú “jazykovú výmenu.” Povedzme napríklad,...

Jazykové školy

On January 28, 2012    By admin    in Učenie jazykov    0 Comments
Jazykové školy Jazyková škola je špecifický druh inštitúcie, ktorej poslaním je učiť jednotlivcov cudzie jazyky. Hodiny v jazykových školách sú prirodzene bežne vedené v cudzom jazyku. Jazykové kurzy v jazykových školách typicky dopĺňajú a rozširujú bežné štúdium jazykov vo všeobecných školách či stavajú a zlepšujú už existujúcu znalosť jazyka. Študenti jazykových škôl sa líšia skutočne v širokom rozsahu. K bežnému rozdeleniu podľa veku, ktoré poznáme zo všeobecných škôl,...