Jazykové školy

Jazyková škola je špecifický druh inštitúcie, ktorej poslaním je učiť jednotlivcov cudzie jazyky. Hodiny v jazykových školách sú prirodzene bežne vedené v cudzom jazyku. Jazykové kurzy v jazykových školách typicky dopĺňajú a rozširujú bežné štúdium jazykov vo všeobecných školách či stavajú a zlepšujú už existujúcu znalosť jazyka.

Študenti jazykových škôl sa líšia skutočne v širokom rozsahu. K bežnému rozdeleniu podľa veku, ktoré poznáme zo všeobecných škôl, sa pridáva prostredie, z ktorého študent pochádza a úroveň znalostí daného jazyka, ktorú má už pred prvou návštevou. Líši sa tiež účel a zacielenie jednotlivých kurzov. Je logické, že jazykové školy ponúkajú iný kurz pre manažéra, ktorý sa pohybuje v striktnom obchodnom prostredí a iný pre tínedžera. V dnešnej dobe si však vyberie už skutočne každý.

Jazyková škola môže vystupovať tiež v úlohe sprostredkovateľa alebo aj organizátora jazykového pobytu. Pre ľudí, ktorých len ťažko nalákate na jednotvárne sedenie v učebni, môže byť veľmi príťažlivá myšlienka jazykového pobytu v exotickej krajine, kde sa jazyk bude učiť prirodzene a popri tom sa naučí napríklad surfovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>