Čo je to jazyková úzkosť?

Jazyková úzkosť je termín, ktorý označuje nepohodlnosť, obavu, nervozitu či strach, ktorým prechádza človek, ktorý sa učí alebo používa iný jazyk ako jeho materinský. Tieto pocity môžu sprevádzať akýkoľvek kontakt s cudzím jazykom, či už produktívny – písanie, rozprávanie, ale aj ten, pri ktorom cudzí jazyk len prijímame – čítanie, počúvanie. Jazyková úzkosť je niečo, čo psychológovia popisujú ako “špecifický druh úzkosti.” Niektoré osoby samozrejme majú k úzkosti (nielen jazykovej) väčšie predpoklady a sklony, ako iné. Avšak jazyková úzkosť je viac závislá na konkrétnej situácii, a tak jej môžu podľahnúť aj ľudia, ktorí sa v menej špecifických všeobecných situáciách úzkosti vyhýbajú.

Jazyková úzkosť má mnoho príčin a dôsledkov. Najčastejšou príčinou býva strach z toho, že pri používaní cudzieho jazyka urobíme chybu, ktorá bude mať negatívny dopad na výsledok takejto komunikácie či sa nám jednoducho vysmejú. Jazyková úzkosť môže vyústiť až do vyhýbania sa komunikácii v cudzom jazyku, čo je kontraproduktívne pre obe strany komunikácie. Preto by aj schopnejší užívateľ jazyka, v ktorom sa komunikuje, mal mať pochopenie pre menej schopnú stranu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>