Jazyková gramotnosť je v dnešnom svete veľmi dôležitá

Dnešný svet sa neustále rýchlo mení a vyvíja, pričom sa znásobujú i požiadavky na jazykovú i všeobecnú vybavenosť ľudí, ktorí sa chcú uchádzať  prakticky o akúkoľvek prácu. V súčasnom trende intelektualizácie sa totiž vyžaduje, aby pracovníci ovládali široké spektrum schopností a daností a určite sa zhodneme v tom, že jazyková gramotnosť patrí medzi najzákladnejšie a najpodstatnejšie schopnosti a danosti, ktoré sú pre život potrebné.

Pre prijatie do mnohých zamestnaní je základnou podmienkou ovládanie angličtiny ako najrozšírenejšieho dorozumievacieho jazyka na celom svete. Veľkou devízou je ovládanie viacerých jazykov, pričom práve táto gramotnosť môže byť tým závažím, ktoré pri rozhodovaní o Vašom prijatí, resp. neprijatí do pracovného pomeru preklopí misky váh na Vašu stranu. Samozrejme, znalosť cudzieho jazyka nie je zárukou bezproblémovej komunikácie so všetkými obchodnými partnermi.

S partnermi z exotických krajín alebo  s takými, ktorí neovládajú dobre angličtinu, Vám musia pri písomnej komunikácii pomôcť preklady, pričom pri osobných stretnutiach sa budete musieť spoľahnúť na tlmočenie zo strany vyškoleného tlmočníka. Rovnako tak i pri zasielaní dôležitých dokumentov, prípadne zmlúv, by ste sa radšej mali poistiť a využiť úradné preklady. Niekedy je totiž lepšie zainvestovať než riskovať to, že druhá strana nepochopí Váš zámer, ktorý bol v danej listine obsiahnutý.

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>