Posts Tagged With 'tlmočenie'

Jazyková gramotnosť je v dnešnom svete veľmi dôležitá

On November 30, 2012    By admin    in Články    0 Comments
Jazyková gramotnosť je v dnešnom svete veľmi dôležitá Dnešný svet sa neustále rýchlo mení a vyvíja, pričom sa znásobujú i požiadavky na jazykovú i všeobecnú vybavenosť ľudí, ktorí sa chcú uchádzať  prakticky o akúkoľvek prácu. V súčasnom trende intelektualizácie sa totiž vyžaduje, aby pracovníci ovládali široké spektrum schopností a daností a určite sa zhodneme v tom, že jazyková gramotnosť patrí medzi najzákladnejšie a najpodstatnejšie schopnosti a danosti, ktoré sú pre život potrebné. Pre prijatie do mnohých...