Nespokojnosť sa zmenila na spokojnosť

Podklady pre bakalárku som si objednal pol roka vopred. Času bolo dosť, požiadavky som zadal, a čakal som na prvé materiály. V súlade s dohodnutým harmonogramom prišli prvé materiály, ktoré som si naštudoval, mierne poupravil a následne som sa vybral na konzultáciu. Na moje veľké prekvapenie však konzultácia nedopadla najlepšie.

Vedúca práce mi skritizovala hlavne výber literatúry ako aj štylistické chyby, dokonca sa jej nepozdávalo väčšie množstvo citácií. Bol som z toho dosť znechutený, prebudili sa vo mne obavy, či to vôbec zvládnu spracovať tak, ako si to predstavujem ja, resp. moja vedúca. Zdvihol som telefón a zavolal pracovníkovi na klientsky servis písania prác, a tlmočil som im jednak to, ako konzultácia dopadla, že vedúca práce nebola vôbec spokojná, že skritizovala skoro všetko, čo som jej priniesol, a zároveň moje znepokojenie a oprávnené obavy z ďalšej spolupráce. Pracovník firmy ma však upokojil, že prvé materiály majú pracovný charakter, a práve na to sú určené, aby sa školiteľ vyjadril, či sme vôbec začali správne, či sú nami zvolené zdroje a autori akceptovateľní. Tiež ma ubezpečil, že bude všetky moje výhrady tlmočiť autorke, ktorá pre mňa podklady spracúvala, a že ju upozorní na moje obavy, aby sa ešte viac sústredila na kvalitu a dodržiavanie podmienok. Nakoľko ma tento telefonát upokojil, rozhodol som sa v spolupráci pokračovať. O pár dní mi poslali upravené podklady podľa mojich pripomienok na konzultáciu. Tentokrát to už dopadlo lepšie, vedúca práce uznala moju snahu o nápravu. Následne už všetko išlo v podstate tak, ako sme sa dohodli. Z každej konzultácie som síce odchádzal s pripomienkami a požiadavkami na opravy, ale spoločne s autorkou, ktorá mi pomáhala, sme vždy všetko opravili, doplnili a upravili. Moja bakalárska práca spracovaná na základe podkladov, ktoré mi dodali pracovníci portálu www.pisanieprac.sk, bola nakoniec ohodnotená známkou B, a to aj vďaka minimálnej zhode na kontrole originality, s čím som bol viac ako spokojný. Napriek počiatočným „nezrovnalostiam“ všetko dopadlo dobre a už teraz viem, že ich oslovím aj pri písaním mojej diplomovej práce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>